. HAVET ER SÅ SURT, AT DET OPLØSER SKALLER PÅ VORES BABY-ØSTERS - VIDENSKAB

Havet er så surt, at det opløser skaller på vores baby-østers

Taylor Oyster Farming
Screen capture Vimeo

Den korte video nedenfor fortæller historien om, hvordan klimaændringer - mere specifikt forsuring af havet - påvirker livet for femte generation af små østersbønder uden for kysten af ​​Washington-staten. Det blev lavet af The Story Group, et uafhængigt journalistfirma, der bruger historiefortælling til at dække "kritiske spørgsmål i vores tid". Jeg synes, det er en god ide at opdele det temmelig abstrakte begreb 'klimaforandringer' i mere konkrete stykker, der viser, hvordan det påvirker mennesker og økosystemer mere direkte.

Kortfilmen er fantastisk, tjek den ud:

Denne ocean acidification er et planetarisk respons på mennesker afbrænding af fossile brændstoffer, der frigiver kuldioxid, der absorberes af verdenshavene. I henhold til den nationale klimavurdering absorberer havene i øjeblikket cirka en fjerdedel af menneskeskabte kuldioxidemissioner til atmosfæren, hvilket fører til havforsuring, der vil ændre marine økosystemer på dramatiske, men usikre måder.

Via The Story Group, Grist