. MR. PICO OPLØSER - FORRETNING

Mr. Pico opløser

carbonate_dissolution.jpg

For et par måneder tilbage nævnte vi problemet med forsuring af havet ved øget opløsning af atmosfærisk C02; og vi beskrev, hvad vi troede var en optimistisk tilgang til at afbøde klimatvingning og biotiske påvirkninger af for meget atmosfærisk C02. Det afbildede abstrakt af en nylig artikel i tidsskriftet Nature beskriver godt de kortvarige virkninger af høj havsyre. Hvis du endnu ikke har taget dig tid til at blive fortrolig med Planktos-projektet for at afbøde det ved at øge hastigheden for planktonic C02-konvertering til carbonat (via aragonit), ville det nu være et godt tidspunkt at læse om det.

Hr. Pico opløses For nogle måneder tilbage nævnte vi problemet med forsuring af havet ved øget opløsning af atmosfærisk C02; og vi beskrev, hvad vi troede var en optimistisk tilgang til at afbøde klimatvingning og biotiske påvirkninger af for meget atmosfærisk