. LIME: TROUBLED WATERS - FORRETNING

LIME: Troubled Waters

buffalo.jpg

Byprodukter af to antibiotika og et stof, der bruges til medicinsk billeddannelse, har vist sig i spildevandsrensningsanlæg i Buffalo, hvilket øger bekymringen for, hvordan de produkter, vi bruger og forbruger, påvirker sundheden og sikkerheden i vores farvande. Tilstedeværelsen af ​​antibiotika i vandsystemet kan påvirke antibiotikaresistensen. Der er fundet mange lægemidler i bæk og anden vandforsyning rundt omkring i landet i det sidste årti eller derover, inklusive hormonforstyrrende hormoner, der kan påvirke kroppens funktion. Forskerne fra University of Buffalo fandt restkemikalier af to almindeligt ordinerede antibiotika, et stof, som mennesker indtager, inden de får en MR, og en syntetisk form for østrogen, der findes i hormonerstatninger og p-piller.

Standard desinfektionsteknikker såsom klorering ser ikke ud til at fjerne stofferne fra vandet, men forskerne håber, at deres fund vil hjælpe med at udvikle begge måder at teste for kemikalierne og metoderne til at fjerne dem.

[via ScienceDaily]

[af Hillary Rosner, syndikeret fra Planet-afsnittet i LIME]

LIME: Troubled Waters Byprodukter af to antibiotika og et stof, der anvendes til medicinsk billeddannelse, har vist sig i spildevandsrensningsanlæg i Buffalo, hvilket øger bekymringen for, hvordan de produkter, vi bruger og forbruger, påvirker sundheden og sikkerheden i vores farvand. Det